innowacyjne leczenie narządów ruchu

Odkrycie ogromnego potencjału tkwiącego w komórkach macierzystych przyniosło istotny przełom w medycynie. Nieustannie prowadzone są badania nad skutecznością terapii z ich wykorzystaniem, te które zostały już opublikowane potwierdzają wysoką skuteczność terapii komórkowej i wskazują na osiąganie spektakularnych rezultatów terapeutycznych.

Innowacyjne leczenie narządów ruchu

Komórki macierzyste, uznane za cenne narzędzie medycyny regeneracyjnej z powodzeniem wykorzystywane są w różnych jej dziedzinach, wspomagają one bowiem procesy naprawcze w organizmie. W komórkach macierzystych pokłada się duże nadzieje również w ortopedii wykorzystując jedną z odmian, czyli właśnie komórki mezenchymalne (MSC). Tym samym znajdują one coraz szersze zastosowanie w leczeniu schorzeń narządu ruchu.

Doskonałym źródłem komórek macierzystych jest tkanka tłuszczowa. Pozyskane z niej komórki zwane  ADSC (Adipose Derived Stem Cell) są komórkami mezenchymalnymi  (MSC) i z powodzeniem stosowane są w terapiach leczniczych i regeneracyjnych. Tkanka tłuszczowa jest łatwo dostępna i można ją pozyskiwać w dużych ilościach bez uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Komórki macierzyste są w niej „uwięzione” i aby mogły stać się skutecznym narzędziem terapeutycznym, muszą zostać uwolnione w sposób, który ich nie uszkodzi. Pobranie tkanki tłuszczowej odbywa się poprzez zabieg liposukcji laserowej (LipoLife 3G), następnie tłuszcz poddawany jest specjalistycznej separacji i przetwarza się go na frakcję zrębu naczyniowego (SVF) bogatą właśnie w cenne mezenchymalne komórki macierzyste.

Terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych w dziedzinie ortopedii może stanowić ogromną szansą w leczeniu sportowcówosób które uprawiają sport rekreacyjnie, zarówno ludzi młodych, jak i starszych. Terapia może przywrócić sprawność chorym cierpiącym z powodu zwyrodnienia stawów (biodrowych i kolanowych), a czasami może wyeliminować lub opóźnić konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego.

Stosowanie terapii komórkami macierzystymi w ortopedii zgodne jest z tendencjami wytyczonymi przez Międzynarodowe Towarzystwo Leczenia Chrząstki (ICRS – International Cartilage Repair Society). Ustaleń dokonano podczas głównej Międzynarodowej Konferencji ICRS w 2013r. w Izmirze (Turcja), w której corocznie biorą udział naukowcy, chirurdzy ortopedzi i inne osoby zajmujące się tematyką chrząstki stawowej z całego świata. Potwierdzono, że mezenchymalne komórki macierzyste stosowane w medycynie sportowej i ortopedii zmniejszają ból i przywracają funkcję stawów, mięśni, ścięgien i więzadeł (regeneracja).

Coraz częściej nowe terapie – osocze bogatopłytkowe a zwłaszcza właśnie komórki macierzyste mogą być stosowane zamiast endoprotezy lub wydłużyć czas do operacji. Jeżeli jednak zabieg chirurgiczny jest niezbędny, to po jego wykonaniu istnieje możliwość zastosowania dodatkowo terapii z komórkami macierzystymi.

Komórki macierzyste umożliwiają zastąpienie uszkodzonych lub chorych tkanek, dzięki niepowtarzalnej zdolności do różnicowania się. Te niezwykłe komórki mają trzy cechy, odróżniające je od reszty komórek: są niewyspecjalizowane – nie mają specyficznej struktury dorosłej komórki, są zdolne do podziałów przez długi czas i mogą zmieniać swoją postać stając się komórkami jednego typu, np. właśnie chrząstki lub kości. Kiedy w organizmie dochodzi do urazu, zapalenia czy infekcji lub mamy do czynienia z procesem starzenia, obumierają dane komórki. Właśnie wtedy następuje aktywacja komórek macierzystych, które gotowe są do odbudowy tych, które uległy uszkodzeniu. W procesie terapii stosuje się metody koncentracji komórek macierzystych, aby zagęszczony materiał mógł zostać podany w chore miejsce i wzmożyć oraz przyspieszyć regenerację i odbudowę uszkodzonych części stawu.

Kwalifikacja do zabiegu

Przed zabiegiem niezbędna jest odpowiednia kwalifikacja lekarska, podczas której ortopeda ocenia rodzaj i stopień zmian oraz analizuje, czy dane schorzenie rokuje na regenerację i odbudowę. Ważne jest w niektórych przypadkach wykonanie wcześniejszych badań, np. rezonansu magnetycznych. Niestety dyskwfalifikuje się chorych z uszkodzeniami chrząstki stawowej IV stopnia, ponieważ w takim przypadku nie ma szans na regenerację (nie da się regenerować tego, czego tak naprawdę już nie ma).

Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy. Należy pamiętać, że nie można zapewnić, ze terapia pomoże każdemu w takim samym stopniu.

Zabieg

W wyniku podania w staw zastrzyku z zawiesiną komórek macierzystych, które wypełniają jego wnętrze, następuje aktywacja czynników fizjologicznych do działania przeciwzapalnego i gojenia uszkodzonej tkanki.

Uszkodzone tkanki wysyłają impulsy, które następnie odbierane są przez komórki macierzyste, te przekształcają się w wyspecjalizowane typy komórek naprawiających ubytki. Przykładowo komórki macierzyste wszczepione do uszkodzonej chrząstki posiadają zdolność przekształcania się w komórki chrząstki i wspomagają jej odbudowę. Rozpoczęty proces regeneracji przy kontynuacji kompleksowego leczenia może zakończyć się pełnym powrotem do sprawności fizycznej.

Zadzwoń do nas +48713226909 Zadzwoń do nas